понеделник, 17 август 2009 г.

Разреден диск

Разреденият диск е част от Слънчевата система,включваща малки небесни тела притежаващи някои от характеристиките на планета т.е планетоиди на орбита извън пояса на Кайпер.Разредения диск е външната част на транснептуновите обекти,които не се ограничават до равнината на еклиптиката.


Външна граница на разредения диск

Новооткритите обекти 2000 CR105 имащи перихелий твърде отдалечен от Нептун за да бъдат повлияни от планетата породиха дискусии между астрономите, като беше предложено ново определение - Разширен разреден диск.Според астронома Дейвид Джуит, този клас обекти (включително 90377 Седна) би трябвало да бъдат наричани отдалечени обекти.


Формиране

Произходът на разредения диск все още не е установен с достатъчна точност, но повечето учени смятат че се е формирал вследствие на гравитационното въздействие на външните планети, главно Нептун, върху тела от пояса на Кайпер, който са били „разпръснати“ на орбити с висока инклинация и ексцентрицитет. Докато поясът на Кайпер съдържа обекти със сравнително ниска инклинация и екцентрицитет, като плутино и кюбиуано, разредения диск съдържа обекти с много висока инклинация, като 2003 UB313 например. Учените считат че обектите в разредения диск не се намират на стабилни орбити и множеството от тях ще бъдат изхвърлени от ядрото на Слънчевата система в облака на Оорт или дори въобще ще напуснат системата.
След учените в последно време преобладава мнението че кентаврите представляват обекти от пояса на Кайпер попаднали на по-ниска орбита.За някои обекти като за (29981) 1999 TD10 е трудно да се определи дали са кентаври или обекти от пояса на Кайпер. Центърът за малки планети също така съставя общ списък на двата вида обекти.Някои учени употребяват термина „обекти от разредения пояс на Кайпер“ включващ двата вида обекти.
Въпреки че 90377 Седна е считан от Центъра за малки планети за обект от разредения диск, според откривателя му Майкъл Браун той би трябвало да бъде причислен към вътрешната част на облака на Оорт, поради значителния му перихелий (76 АЕ) водещ според Майкъл Браун до незначително гравитационно влияние на външните планети.2000 CR105 е друг обект, открит преди Седна, който вероятно се намира на границата между разредения диск и облака на Оорт.


Орбити

Първият идентифициран обект от разредения диск е (15874) 1996 TL66 открит през 1996 г. от екип астрономи в Обсерватория Мауна Кеа. Първият открит обект, който впоследствие е класифициран като обект от разредения диск е (48639) 1995 TL8, открит от Spacewatch.


Перихелий

За обектите от разредения диск са типични средните и високите ексцентрицитети, както и перихелии над 35 АЕ, изключващи директно въздействие от страна на Нептун. Плутинотата и другите обекти в резонанс с Нептун (сивите и зелените отсечки на илюстрацията) могат да се приближат значително по-близко до Нептун, поради стабилизиращото влияние на орбиталния резонанс върху тяхната орбита. По този начин границата от 35 АЕ за перихелия е определяща за класифицирането на даден обект като принадлежащ към разредения диск.


Планетите в Слънчевата система

0 коментара:

Публикуване на коментар


Free Blog Templates