сряда, 2 септември 2009 г.

Защо са изчезнали

Изчезването на динозаврите, настъпило преди 65 милиона години, е най-загадъчното и драматично измиране на цяла животинска група в историята на Земята.Но не изчезнали само те - унищожен бил повече от половината животински свят, птерозаврите и едрите морски влечуги.Броят на видовете динозаври вече бил намалял пред последните 8 млн.години, но някои от тях все още често се срещали в края на кредния период и началото на терциера.Някои учени смятат, че вулканична катастрофа или гигантски метеорит са заличили динозаврите от лицето на Земята.Други пък твърдят, че подобни катастрофи, свързани с разпространение на болести, повишаване на морското равнище и постепенни изменения на климата, са засегнали целия животински свят.Трета теория обединява първите две - измененията на климата и на морското равнище довели до намаляване на сушата и запасите от храна за динозаврите, които не успели да издържат на такава внезапна катастрофа.


Експлозии

Според една теория поредица от вулканични изригвания предизвикали изменения на климата, които довели до изчезването на динозаврите.


Метеорит

Гигантски метеорит може да е уцелил Земята, предизвиквайки киселинни дъждове, урагани и подводни заметресения.


Краят на една епоха

Когато изчезнали динозаврите, с тях изчезнали и едрите сухоземни животни.Бозайниците от горнокредния период били дребни ( алфадонът които бил дълъг 30 см ), но скоро от тях произлезли хиляди нови видове, които заместили динозаврите.


Застрашено бъдеще

Дори и днес промяната на природната среда,дължаща се на земетресения, урагани или на изсичането на горите от човека, поставя под заплаха бъдещето на много животни.


Странно, но факт

Има твърде странни и дори невероятни теории в опита да се обясни изчезването на динозаврите.Някои твърдят, че умрели умрели от скука, " задушени " от собствените си екскременти, че били изтребени от извънземни или че дори са се самоубили.


Жертви и оцелели

Трудно е да се обясни защо определени групо животни са изчезнали, а други са оцелели.
Птерозаврите измрели, но не и птиците.
Динозаврите също изчезнали, но дребните сухоземни влечуги и бозайниците са достигнали до нас.Мозазаврите, плезиозаврите и плиозаврите били унищожени, но костенурките са живи и до днес.


Още за динозаврите

Тенонтозавър ( Tenontosaurus ) снимки


Още за динозаврите

Еуплоцефал ( Euplocefal ) снимки


Още за динозаврите

Трицератопс ( Triceratops ) снимки

Още за динозаврите

Пахицефалозавър ( Pachycephalosaurus ) снимки
Още за динозаврите

Галимимус ( Gallimimus ) снимки
Още за динозаврите

Нападение и отбрана

Нападение и отбрана

Много от динозаврите си служели с рога, шипове или брони, за да се отбраняват.
Но и тези, които не били бронирани, имали своите оръжия.Апатозавърът ( Apatosaurus ) се изправял на задните си крака и смачквал противника с предните или си служел с опашката, за да нарани хищника.
Повечето завроподи се придвижвали на стада, като образували плътна маса - така само най-слабите или болните били изправени пред оапсността от атака.Птицеподобните динозаври като галимимуса ( Gallimimus ) разчитали на бързината си, за да избягат от нападателите, докато пахицефалозавърът ( Pachycephalosaurus ) използвал плътния си череп, за да се отбранява от хищниците или от други представители на собствения си вид.Месоядните притежавали бързина, ловкост и остри зъби за нападение и отбрана.Едрите хищници като тиранозавъра ( Tyrannosaurus ) ловували самостоятелно и разчитали на изненадата.
Никога няма да разберем дали динозаврите са прибягвали до мимикрия.Може би някои видове тревопасни са били с петниста кожа, за да не бъдат забелязвани от хищниците, а и някои месоядни използвали същия трик, за да издебват плячката из засада.


Атака

Скелетът на пахицефалозавъра бил така устроен, че да издържа на урадите с глава на другите мъжкари или на атаките на хищниците.


Двубой

8-метровите пахицефалозаври се борели, за да определят кой ще се чифтосва със стадото женски.Въпреки че главата е защитена при удар от дебелия 25 см черепен свод, се получавали тежки наранявания.


Опашка за всичко

Опашката на диплодока била много дълга.Служела му за опора, когато се повдигал на задните си крака, за да смачка някой нападнал го хищник, или като камшик, за да ослепи или зашемети противника.


Ефикасен щит

Трицератопсът имал над очите си два дълги около метър рога, които защитавали врата и гърдите му от атаките на други динозаври от същия вид или хищници.


Като танк

Еуплоцефалът бил защитен от броня с костни шипове по гърба и от много плътния си череп.Той поразявал хищниците, като размахвал опашката си, която завършвала с костни образувания.


Опашки като копия

За да се отбранява от хущниците, туоянгозавърът си служел с мускулестата опашка, снабдена с два чифта заострени шипове.


Опасен нокът

Подобно на ястреба, който си служи с ноктите като бръсначи, за да убие жертвата, и дейнонихусът ( чието име означава " ужасяващ нокът " ) използвал свиващите се нокти, дълги 13 см, които се намирали на втория пръст на всеки крайник.Той скачал или заставал на един крак, за да нанесе удар върху противника с другия.Вкаменелости от пет дейнонихуса са намерени до тялото на един тенонтозавър ; възможно е тези животни, които били бързи и имали голям мозък, да са ловували на групи.


Знаете ли, че...?

Игуанодонът използвал предните лапи по различен начин - за да ходи, да хваща храната, да откъсва листа от дърветата и за да се отбранява.Това безобидно тревопасно можело да си служи с шипа на палеца, за да ранява или убива хищниците, като ги удря по врата или в очите.


Още за динозаврите

Хадрозавър ( Hadrosaurus ) снимки


Още за динозаврите

Хранене и храносмилане

Различните динозаври се хранели и смилали храната по различен начин.Поалеонтолозите опознали хранителните им навици, изучавайки техните кости и зъби, анализирайки екскрементите и наблюдавайки начина, по който сегашните животински видове се хранят и усвояват храната.
Те открили вкаменелости от динозаври, които разкъсвали месото на парчета; други, които дъвчели и стривали растения и шума, превръщайки ги в пихтиеста маса, преди да ги погълнат; трети пък нямали зъби, за да разкъсват месото, което е по-лесно смилаемо от твърдите растения.Острите и гъсти зъби на тиранозавъра били така разположени, че жертвата с мятанията си само помагала на хищника по-лесно да откъсва парчета от месото й.Едрите тревопасни динозаври имали вътрешни приспособления, като гастролитите, които улеснявали смилането на огромното количество поглъщана растителна маса.


Разнообразие

Като хадрозавъра, и носорогът имал голяма уста, която му позволява да се храни с различни видове растения.


Специална прехрана

Като рогатия динозавър, и газелата внимателно подбира храната си, като откъсва листа и плодове с тясната си уста.


Съвременни влечуги

Зъбите на крокодила служат за захващане, а не за разкъсване.


Рязане по мярка

Зъбите на стиракозавъра наподобявали ножици, с които накълцвал листата на растенията на парченца.


На пихтия

Едмонтозавърът имал зъби като мелнични камъни, с които стривал листата на пихтия.


В устата

Палеонтолозите не знаят дали апатозавърът е притежавал мускулест език, или си е служел със стъпаловидните си зъби, за да събира листа и клонки.


В шията

Мощни мускули тласкали храната в хранопровода на апатозавъра, който представлявал 6-метрова тръба, свързваща устата със стомаха.


Стомашни камъни

Силните стомашни мускули в съчетание с гастролитите преобразуват храната в каша.


Дебело черво

След като храната в стомаха е превърната в каша, химическите вещества преминават през стените на тънкото и дебелото черво.


Тънко черво

По всяка вероятност наличието на бактериална флора в тънкото черво допринасяло за разграждане на растителната маса, за да стане по-лесно усвоима от организма.


Клоака

Апатозавърът се освобождавал от твърдите хранителни остатъци и от урината през едно-единствено отверстие, наречено клоака.


Екскременти от динозавър

Екскрементите от тревопасни динозаври често били доста твърди и се вкаменявали.
Палеонтолозите изучават копролитите, за да открият с какви растения са се хранили тези животни.
Копролитите ни разкриват как завроподите са успели да станат толкова едри преди появата на цветните растения и как динозаврите с беззъба човка са оцелели в сухия климат през кредния период.


Знаеш ли, че..?

Открита е вкаменелост на тревопасен завропод с 64 едри загладени камъка между ребрата на мястото, където би трябвало да се намира стомахът на животното, ако беше живо.


Още за динозаврите

Дромицеиомимус ( Dromiceiomimus ) снимки
Още за динозаврите

Туоянгозавър ( Tuojiangosaurus ) снимки


Още за динозаврите

На хладно, на топло

Всяко животно се нуждае от постоянна температура на тялото.Ако не успява да поддържа топлината си, няма да има достатъчно енергия, за да се движи.Ако пък температурата се повиши над определена граница, мозакът прегрява и се нарушава дишането и обмяната на веществата.Динозаврите имали няколко начина да поддържат постоянна телесна температура.Накои от тях разполагали с нагръдници, пластини, гръбни платна или шипове, които затопляли или охлаждали кръвта им.Някои учени смятат, че сърцата на динозаврите, с които изпомпвали кръвта към мозъка, били разделени на две - имали развита структура, включваща механизъм за контрол на вътрешната температура.Дребните месоядни може би са били топлокръвни, но при едрите екземпляри това не изглежда възможно.Техните туловища имали голяма повърхност, така че бързо отдавали топлината, а е трябвали да поддържат постоянна телесна температура.


Климатик

Уранозавърът бързо се стоплял сутринта и се охлаждал привечер, като помпал кръв под кожата на платното ю, разположено по дължината на гърба му.


Телесна температура

Студенокръвно влечуго като крокодила трябва да се припича на слънце, за да се стопли, преди да успее да започне да се движи бързо.Топлокръвните бозайници, като мишката, пък са активни денонощно - тяхната телесна температура остава постоянна, дори навън да е студено.


На хладно

Вероятно гъбестата кожа на платното е позволявала бързо отделяне на топлина.Дори и слабо понижение на температурата на кръвта би охлаждало достатъчно уранозавъра.


Охладена кръв

Сложна система от тънки вени пренасяла топлата кръв към опашката на животното, където се охлаждала и после се връщала в другите части на тялото.


Топли шипове

Туоянгозавърът ( Tuojiangosaurus ) имал 15 чифта костни окончания на гърба.Някои палеонтолози смятат, че били покрите с много оросявана кожа, така че животното бързо да се загрява или охлажда.Според други учени тези шипове били оръжие за предпазване от хищници и при вътревидовите единоборства.


Разделено сърце

Разделеното на две сърце отделя кръвта, която отива под високо налягане към тялото, от тази, която под ниско налягане преминава през белите дробове.Някои учени смята, че високите и бързи двуноги динозаври имали нужда от кръвоносна система под високо налягане, с която да оросяват мозъка и мускулите.


Шии и опашки

Завроподите имали дълги шии, с които достигали върховете на дърветата, и дълги опашки, за да балансират шиите.
Голямата повърхност на вратовете и опашките ефективно поемала слънчевата топлина или пък охлаждала тялото в най-горещите часове.


Различна температура

Учените са изследвали под микроскоп костите на динозаврите и са стигнали до заключенитето, че кръвта им е могла да бъде както студена, така и топла.Може да се каже, че докато били малки, растели много бързо ( като топлокръвните бозайници ), а в зряла възраст - по бавно ( като студенокръвните влечуги ).Но дребните месоядни, като дромицеимимус ( Dromiceiomimus ), били доста активни хищници, които ловели гущери и насекоми.Сигурно поддържали постоянна температура, а може би кръвта им и в зряла възраст е била по-топла от тази на другите динозаври.


Странно, но факт

Завроподи, като брахиозавъра, можели да " изпускат пара ", когато прегрявали, помпайки кръв през деликатната кожица на огромни низдри.
Така кръвта се охлаждала и останалите части от тялото поддържали нормална температура.


Още за динозаврите

вторник, 1 септември 2009 г.

Домошни любимци! Кучета, котки, други животни

Домашни любимци: Куче, Котка, Хамстер, Мишка, Гущер, Хамелеон, Папагал, Славей, Кучета, Оризарки, Японски амадин, Морско свинче, Змия, Зайци, Лисица, Котета, Котки


Московска Стражевая - Руска порода куче
www.moskowwatchdog.blogspot.comПриятели

Приятелски връзки, приятели, сайтове, връзки, линкове, препратки, любими

Домашни любимци
www.moskowwatchdog.blogspot.com

Компютри, Downloads, Онлайн помощ
www.radicom-computers.com

Автокъща БомиАуто
www.bomiauto-cars.blogspot.com

Сайтът на село Баня
www.banyabg.info

Тунинг Елементи
www.bomiauto-tuning.blogspot.com

Посредническа Агенция
www.banskoagent-007.com

Филмов Каталог
www.moviestore.dir.bg

Лизинг на автомобили
www.bomiauto-credit.blogspot.com

Computers & GSM Online
www.radicom.dir.bg

Tuning Mania
www.tuning-bomiauto.blogspot.com

За всеки по нещо
www.polezna.blogspot.com

При Спаска - Хотел ресторант в Баня
www.prispaska.blogspot.com

Used Cars - Топ Оферти
www.bomiauto-top.blogspot.com

Нова работа - съвети
www.nova-rabota.blogspot.com

Компютри - онлайн магазин
www.bansko-online.net

Търсачка на автомобили
www.seek-bomiauto.blogspot.com

Банско сайт
www.bansko-town.blogspot.com

АВА България блог
www.avabulgari.blogspot.com

Автосервизи BOMIAUTO
www.avtoserviz-bomiauto.blogspot.com

Форуми Авто-мото
www.forum-bomiauto.blogspot.com

Bansko Visitor Guide
www.banskovisitorguide.blogspot.com
понеделник, 31 август 2009 г.

Любими сайтове

Сайтове, връзки, линкове, препратки, любими

Домашни любимци
www.moskowwatchdog.blogspot.com

Компютри, Downloads, Онлайн помощ
www.radicom-computers.com

Автокъща БомиАуто
www.bomiauto-cars.blogspot.com

Сайтът на село Баня
www.banyabg.info

Тунинг Елементи
www.bomiauto-tuning.blogspot.com

Посредническа Агенция
www.banskoagent-007.com

Филмов Каталог
www.moviestore.dir.bg

Лизинг на автомобили
www.bomiauto-credit.blogspot.com

Computers & GSM Online
www.radicom.dir.bg

Tuning Mania
www.tuning-bomiauto.blogspot.com

За всеки по нещо
www.polezna.blogspot.com

При Спаска - Хотел ресторант в Баня
www.prispaska.blogspot.com

Used Cars - Топ Оферти
www.bomiauto-top.blogspot.com

Нова работа - съвети
www.nova-rabota.blogspot.com

Компютри - онлайн магазин
www.bansko-online.net

Търсачка на автомобили
www.seek-bomiauto.blogspot.com

Банско сайт
www.bansko-town.blogspot.com

АВА България блог
www.avabulgari.blogspot.com

Автосервизи BOMIAUTO
www.avtoserviz-bomiauto.blogspot.com

Форуми Авто-мото
www.forum-bomiauto.blogspot.com

Bansko Visitor Guide
www.banskovisitorguide.blogspot.com
Лизинг

» Лизингови компании! Банки, Фирми, Кредити
» Лизингови компании! Кредити, Разсрочено плащане
» Лизинг на GSM апарати и аксесоари
» Лизинг на офис оборудване
» Лизинг на компютри и аксесоари
» Кредитни калкулатори! Лизинг
» Онлайн заявка за лизинг

Онлайн заявка за лизинг

Онлайн лизинг: Онлайн Кредит, Онлайн заявка, Онлайн молба, Заявка за Лизинг, Лизинг онлайн, Кандидатствай онлайн, Онлайн Лизинг заявка, Вземи лизинг, Предлага лизинг, Предлага кредит, заем, ипотека, без залог, лична карта, Лизинг без гарант


» БомиАуто ЕООД София
» EFG Лизинг Авто кредити онлайн
» Partner Лизинг Авто кредити онлайн
» Societe Generale Експресбанк Авто кредити онлайн
» Алианц Банк България Авто кредити онлайн
» Евролийз Ауто Авто кредити онлайн
» Кепитъл Лизинг Авто кредити
» ОББ Лизинг Авто кредити
» Общинска Банка Авто кредити онлайн
» Пиреос Лизинг Авто кредити
» Пощенска банка Авто кредити онлайн
» ПроЛийз Авто кредити онлайн
» Райфайзен Лизинг Авто кредити онлайн
» СИБанк Авто кредити онлайн
» УниКредит Лизинг Авто кредити онлайн
» Юнионлизинг Авто кредити онлайн


Виж още лизинг:
» Лизинг от автокъща срещу лична карта
» 10 Топ оферти автомобили на лизинг
» Употребявани коли на лизингКредитни калкулатори! Лизинг

Калкулатори: Кредити, Калкулатор кредит, Кредитен калкулатор, Креди кар, Лихвени проценти, Лизинг калкулатор, Лизингов, Калкулатор разходи, Кар кредит, Онлайн калкулатор


» ГПР Калкулатор
» Драфтис кредит калкулатор
» ДСК Лизинг калкулатор
» Калкулатор кредитен срок БГ Кредит
» Калкулатор с погасителен план
» Кредитплан - ГРП Калулатор
» Лизингов и кредитен калкулатор
» Лизингов Калкулатор на Годишния Процент
» Лизингов калкулатор Униконсултинг
» Мегатрон Лийз
» ОББ кредитни калкулатори
» Определяне на Годишния Разход
» ПИБ - ипотечен калкулатор
» Пощенска банка (Юробанк)
» Прокредит
» ТБ Алианц - кредит за жилище
» ЦКБ - ипотечни кредити


Още по темата:
» Вземи авто лизинг онлайн «
» Как банките лъжат клиентa? «
» Още банки и кредити «


» Всички лизингови компании
» Онлайн кандидатстване за кредит!
» Кредити за фирми
» Кредитни калкулаториЛизинг на компютри и аксесоари

Keywords: Лизинг, Компютри, Кредит компютри, Периферия лизинг, Лизинг Хардуер, Софтуер лизинг, Лизинг лаптопи, Лизинг нотбуци, Компютърни аксесоари

» Radicom Computers Лизинг
» Стемо ООД
» IBT Leasing
» COMPUTER2000
» Соларис Къмпютърс ЕООД
» System ?works
» HiComputers
» ЕС Нет ООД Кюстендил
» Ком Трейд 98 ЕООД
» DPS-Bulgaria HP лазерни принтери
» Piksi Computers
» Система ООД Добрич
» KOBO 90 - компютри на лизинг
» Лизинг на компютри с на BRS
» Лизинг на компютри от Кракра софт
» Компютри втора употреба на лизинг
» Powersoft
» JMTechnologies Ltd


Още по темата:
» Как банките лъжат клиентa? «
» Още банки и кредити «


Още по темата:
» Всички лизингови компании
» Онлайн кандидатстване за кредит!
» Кредити за фирми
» Кредитни калкулаториЛизинг на офис оборудване

Етикети: Лизинг на офис продукти, Лизинг офис аксесоари, Лизинг офис обзавеждане, Лизинг без поръчители, Бърз кредит

» Богорекс ООД - Телефонни централи
» Булком 2000
» Бизнес Престиж
» Ай Би Ти Лизинг
» Медия Системи - офис оборудване
» Интерлийз ЕАД
» Кулев проект
» Бизнес център Нова Загора
» "Клима Консулт" Отстъпка 5%
» "Bogorex" Климатици Samsung, Hitachi, LG
» "Булклима" Климатици Fujitsu
Още по темата:
» Как банките лъжат клиентa? «
» Още банки и кредити «


Още по темата:
» Всички лизингови компании
» Онлайн кандидатстване за кредит!
» Кредити за фирми
» Кредитни калкулаториТроодон ( Troodon ) снимки


Още за динозаврите

Маязавър ( Maiasaurus ) снимки


Още за динозаврите

Семейство

Палеонтолозите смятали, че динозаврите не се грижели за яйцата или за малките си, понеже откритите гнезда не били много на брой.Но през 1978г. Джон Хорнър открива в Северна Америка находище от десетки гнезда на динозаври с беззъби човки,които били така разположени, че да позволяват на възрастните да бдят над своите яйца,без да се спъват в тези на другите.Той открил също вкаменени черупки от яйца и 15 малки от същия вид.Малките били поотраснали,но още не били напуснали гнездата и родителите продължавали да се грижат за тях.Джон Хорнър нарекъл тези динозаври маязаври ( Maiasaurus ) - " гущери добри майки ".Палеонтолозите са установили със сигорност, че поне два месоядни вида, троодон ( Troodon ) и овираптор ( Oviraptor ), са снасяли яйца.Вкаменелости от яйца на завроподи са намерени в Европа,Южна Америка и Китай, но не ни е известно как са успявали да снесат яйцата в безопасни условия.


Нащрек

Откритите от Хорнър гнезда на маязаври били разположени на около 7 метра едно от друго,каквато е средната дължина на зрял екземпляр; така маязаврите разполагали с място да се движат, без да счупят чуждите яйца, а същевременно били достатъчно близо един до друг, за да предпазят гнездата от евентуалните набези на крадци като овираптора.


В яйцетоАмниотична ципа
Изпълнената с течнос ципа предпазва ембриона.


Хорион
Мембрана, през която преминава кислород.


Жълтъчен сак
Предоставя необходимата храна.


Черупка
Малкото динозавърче се развива в херметича черупка.


В гнездото

Във всяко гнездо на маязавър,представляващо издълбана в калта яма,широка 2 и дълбока 1 метър,били снасяни до 25 яйца.
Новоизлюпените били дълги около 50 см.


Големи тела, малки яйца

Яйцата на динозаврите били малки в сравнение с техните тела.Ако бяха по-големи,яйцата им щяха да бъдат с много твърда черупка, която малките никога не биха могли да счупят.


Крадец на яйца

Мнозина палеонтолози смятат, че овирапторът - теропод от горнокредния период, крадял яйца от гнездата на други динозаври.Той имал силни челюсти, с които лесно можел да счупи черупката и костите на млади динозаври, а предните му крайници били с остри нокти, с които улавял малките същества.Първата вкаменелост на овираптор, открита при полог с яйца в Монголия през 1924г., сякаш потвърждава тази хипотеза.Палеонтолозите помислили, че това са яйца на протоцератопс, но в последствие се оказало, че били на овираптор.Спорът обаче продължава и до днес.


Знаете ли, че...?

Изследвания под микроскоп на ембриони и малки маязаври показват, че тези същества имали слаборазвити стави на краката, така че родителите трябвало да се грижат за тях,докато не укрепнат.Хипосилофодонът ( братовчед на хадрозаврите, каквито са и маязаврите) пък имал силни крака и веднъж излязъл от черупката, можел да се справя сам.


Още за динозаврите

Лизингови компании! Кредити, Разсрочено плащане

» BOMIAUTO Leasing
» MAN - Еврокамион
» Mercedes-Benz
» CreditCar
» Кюн & Партньори ООД
» София Ауто АД
» Ауто Италия FIAT
» Автокъща
» Citroen Автомотор Корпорация АД
» Авто салон Капитолия
» ПроКар ЕООД
» Ренауто
» Europcar Bulgaria
» Ай Би Ти Лизинг АД
» Used Cars
» ДжетФайненс Интернешънъл АД
» Евролизинг
» Евролийз Ауто
» И Еф Джи Лизинг (EFG Leasing, Postbank)
» Интерлийз ЕАД
» Лизингова компания Геомит
» Лизингова къща Пиргос
» ПроЛийз
» Райфайзен Лизинг България
» Ти Би Ай Кредит
» Топлийз АД
» Униконсултинг
» УниКредит Лизинг България ЕАД
» Юнионлизинг
» Кюн Лизинг България


Виж още:
» Как банките лъжат клиентa? «
» Още банки и кредити «Лизинг на GSM апарати и аксесоари

Лизинг оферти: GSM апарати, Мобилни телефони, Телефони, GSM аксесоари, Мобилни технологии, Лизинг на телефони, Лизинг на GSM, Телефони на изплащане

» M-Tel GSM Operator
» Germanos
» Handy
» RadicoM ComputerS
» Елит Мобил
» Computer & GSM Online
» Експрес линк
» Мобилни телефони на изплащане
» Кредити за фирми
» Интернет магазин
» Globul
» Кредитна история! Кредити, финансиране!Лизингови компании! Банки, Фирми, Кредити

» Банки с лицензия за извършване на банкови сделки
» Клонове на чуждестранни банки в България
» Лизингови компании
» Застрахователни компании
» Кредити за фирми
» Международни финансови институции
» Държавни институции и Агенции
» Rent a Car! Коли под наем!
» Site map
» Международни финансови институции
» Кредитна история! Кредити, финансиране!
» Лизингови компании! Кредити!
» Кредитни калкулатори
» Централни банки
» BIC кодове! Интернет страници на банки!
» Лизинг на компютри и периферия! Кредит!
» Лизинг на бяла и черна техника
» Лизинг на автомобили, части, аксесоари!
» Офис оборудване на лизинг
» Societe Generale Group
» Онлайн кандидатстване за кредит! Лизинг калкулатор!
» Онлайн заявка за авто кредит! Лизинг!
» Банкови и Застрахователни компании
» Кредити за фирми
» Централни банки
» Клонове на чуждестранни банки в България
» Allianz! "Алианц Лизинг България" АД
» BM Leasing! “БМ Лизинг” АД
» Интерлийз! InterLease
» Уникредит Лизинг
» Тони Консулт! Митническа агенция!
» Райфайзен Лизинг България
» Болкан Интерлизинг ООД - София
» CrediBul! Credi Car
» Онлайн кандидатстване за кредит! Лизинг калкулатор!
» Кредити за фирми
» Кредити за фирми
» Кредити за фирми
» Кредити за фирми
» Автомобили от лизинг! Изгодни оферти!
» Метан станции в България
» Коли от лизинг! Автомобили на Лизинг втора ръка
» Лизинг на коли! Нови автомобили! Вносители коли!
» Файненшъл Консулт ООД! Лизинг от Файненшъл Консулт!
» ИНС ДЕЛИВЪРИ - HYPO Leasing от ХИПО ГРУП
» Мегатрон Лизинг! megatronlease.com
» Изгодни оферти коли! Топ оферти автомобили!
» VAN и BUS топ оферти! Изгодни оферти за Ван и Бус
» Top SUV оферта! Топ цени за джипове, 4x4
» TOP LUXURY CAR оферти! Топ луксозни коли!
» Тест драйв! Ревю на автомобили!
» Полезни връзки! Линкове Боми Ауто!
» Автокъща! BOMIAUTO Used Cars! Повече за нас
» Марки автомобили! Официални сайтове
» Фен сайтове автомобили
» Автокъщи, Коли втора употреба, Камиони
» Продавам Kia Carnival 2.9 CRDi Кожа

Отпечатъци и други следи

Вкаменените зъби и кости ни казват доста неща за външния вид и за живота на динозаврите,но палеонтолозите използват и други следи, за да възстановят ежедневието им.Отпечатъците, оставени от тяхната кожа, показват, че динозаврите се предпазвали от хищниците и от бодливите растения с дебелата си кожа.Вкаменените отпечатъци, наречени следи, пък ни разкриват как са се придвижвали тези животни и че завроподите, хадрозаврите и рогатите динозаври са се групирали на стада.Останки от гнездата подсказват, че динозаврите ги изграждали близо едно до друго, за да се предпазват от хищници и мършояди.Вкаменелостите от яйца и малки динозаври ни показват колко малки са при излюпването си тези животни и как бързо порастват.
Костите от възрастните динозаври дават информация относно хранителния им режим, сполетелите ги инциденти и причините за тяхната смърт, докато от екскрементите научаваме с какво са се хранели.


Цветове

Никога няма да узнаем каква е била окраската на динозаврите.Вкаменената кожа не съхранява цветовете, така че багрите и краските, с които си ги представяме, са плод на нашата фантазия.Някои палеонтолози смятат, че тревопасните динозаври са били с по-приглушени и тъмни цветове, за да се скриват от погледа на хищниците.Но е възможно месоядните да не са имали ярка окраска, за да остават незабелязани при засада.Други учени считат, че тревопасните ( особено мъжките ) променяли цвета си според годишните сезони и когато се чифтосват или защитават своята територия.


Говорещи следи

Учените успяват да определят скоростта, с която се придвижвали динозаврите, като изчисляват стъпката, разкрача и дължината на ходилото.


Още за динозаврите

Коритозавър ( Corythosaurus ) снимки
Още за динозаврите

Цератозавър ( Ceratosaurus ) снимки
Още за динозаврите


Free Blog Templates